مدیریت ورزشی
تربیت بدنی ، مدیریت ورزشی و علوم مرتبط ( محمد رحیم )
آخرين مطالب
لینک دوستان

دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد تربیت بدنی (کنکور 92)

لطفا جهت دانلود سوالات تربیت بدنی 92 کليک کنيد


کليد اوليه آزمون تحصيلات تکميلي (کارشناسي ارشد تربیت بدنی) سال 1392

لطفا جهت دانلود کلید سوالات تربیت بدنی 92 کليک کنيد


دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد تربیت بدنی(آزمون سال 91)

لطفا جهت دانلود سوالات 91 کليک کنيدکليد اوليه آزمون تحصيلات تکميلي (کارشناسي ارشد تربیت بدنی ) سال 1391

لطفا جهت دانلود کلید سوالات کليک کنيد


معرفی منابع کنکور کارشناسی ارشد تربیت بدنی 93

منابع جهت پاسخگویی به سوالات حرکت شناسی و بیومکانیک کارشناسی ارشدتربیت بدنی :

.  اصول بنیادی فیزیولوژی ورزشی 1و2 / دکتر گایینی – دکتر دبیدی روشن

.  فیزیولوژی ورزشی 1و2 / کاستیل / 5 استاد

. فیزیولوژی ورزشی 1و2 / دکتر خالدان

.  فیزیولوژی ورزشی (1) انرزی و تغذیه / دکتر خالدان

.  راهبردهای تغذیه ای در فعالیتهای ورزشی و کنترل وزن / دکتر گایینی

. مبانی تغذیه ورزشی / محبی - فرامرزی

·  مقدمات بیومکانیک ورزشی / دکتر حیدر صادقی

·  بیومکانیک فنون ورزشی / دکتر نمازی زاده

· حرکت شناسی / دکتر تندنویس

·  اصول حرکت شناسی ساختاری / دکتر دبیدی روشن

 

منابع جهت پاسخگویی به سوالات رشد و تکامل یادگیری حرکتی کارشناسی ارشدتربیت بدنی:

یادگیری حرکتی از اصول تا اجرا / اشمیت / دکتر نمازی زاده – دکتر واعظ موسوی

یادگیری و کنترل حرکتی / اشمیت و تیموتی لی / دکتر حمایت طلب و قاسمی / 2 جلدی

مفاهیم و کاربرد یادگیری حرکتی / مگیل / دکتر واعظ موسوی – دکتر شجاعی

رشد و تکامل حرکتی / هی وود/ دکتر نمازی زاده – دکتر اصلانخانی

رشد حرکتی / معصومه شجاعی

مبانی و کاربرد یادگیری حرکتی/ ویرایش جدید / دکتر رحمانی نیا

اکتساب و اجرای مهارتهای ورزشی / مک موریس / دکتر حمایت طلب – قاسمی

 

منابع جهت آمادگی و پاسخگویی به سوالات آمار- سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی:

  • سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی و علوم ورزشی / دکتر محمود شیخ و همکاران
  • سنجش و ارزشیابی در تربیت بدنی / دکتر هادوی

 

منابع جهت آمادگی و پاسخگویی به سوالات زبان تخصصی کارشناسی ارشدتربیت بدنی :

۱) فرهنگ توصیفی فیزیولوژی ورزش / دکتر خسرو ابراهیم

۲) فرهنگ جامع تربیت بدنی و ورزش / انگلیسی فارسی

۳) فرهنگ انگلیسی – انگلیسی آکسفورد ورزشی و تربیت بدنی / میچل کنت

۴) زبان تخصصی تربیت بدنی / ژاله معماری

۵) متون تخصصی انگلیسی تربیت بدنی / دکتر طهماسبی – فرزانه حاتمی / دو نوع 100 و 200 متن

۶) فرهنگ واژه ها و اصطلاحات مدیریت در تربیت بدنی و علوم ورزشی – دکتر کوزه چیان

۷) فرهنگ تربیت بدنی و علوم ورزشی / انگلیسی – فارسی / دکترخواجوی

۸) انگلیسی برای دانشجویان تربیت بدنی / دکتر خسرو  ابراهیم

۹) متون تخصصی تربیت بدنی / شهبازی – علیدوست

 

منابع جهت پاسخگویی به سوالات حرکت اصلاحی و آسیب شناسی کارشناسی ارشدتربیت بدنی:

راهنمای پیشگیری و درمان آسیبهای ورزشی / دکتر علیزاده – دکتر دانشمندی – دکتر قره خانلو

آسیب شناسی ورزشی / ویرایش جدید (اضافات6 فصل) / حمید خداداد

حرکات اصلاحی / دکتر علیزاده – دکتر دانشمندی – دکتر قره خانلو


منابع جهت آمادگی و پاسخگویی به سوالات مدیریت ورزشی کارشناسی ارشدتربیت بدنی:

مدیریت و طرز اجرای مسابقات ورزشی / دکتر حمیدیکارشناسی ارشدتربیت بدنی

مدیریت سازمانهای ورزشی / دکتر حمیدی

مدیریت سازمانهای ورزشی / دکتر سجادی

مدیریت برگزاری رویدادهای ورزشی (فیزو) / دکتر حمیدی و  همکاران

مدیریت سازمانهای ورزشی / آگوستا هرناندز / دکتر الهی – دکتر خسروی زادهاین منابع با کمک اساتید و دانشجویان ممتاز تربیت بدنی گردآوری شده است

یادگیری  و رشد تکامل حرکتی

   مدیریت ورزشی

سنجش و اندازه گیری

زبان تخصصی و عمومی

یادگیری حرکتی اشمیت انتشارات سمت

مدیریت سازمان های ورزشی مهرزاد حمیدی ( پیام نور)

سنجش و اندازه گیری شیخ وهمکاران ( بامداد کتاب)

متون تخصصی 200 متن طهماسبی وحاتمی

یادگیری حرکتی مگیل انتشارات تربیت بدنی وعلوم ورزشی

میریت و طرز اجرای مسابقات ورزشی حمیدی (بامداد کتاب )

سنجش و اندازه گیری دکتر هادوی

انگلیسی برای دانشجویان تربیت بدنی // خسرو ابراهیم

بانک آزمون فرشید طهماسبی انتشارات عصر انتظار

مدیریت سازمان های ورزشی سجادی  ( سمت )

سنجش و اندازه گیری همتی نژاد ( پیام نور)

کتاب 504 واژه عمومی

رشذ و تکامل حرکتی هی وود

انتشارات سمت

مدیریت طرز اجرای ورزشی شعبانی بهار( بوعلی سینا )

کتاب تست راهیان ارشد

 

رشد حرکتی معصومه شجاعی انتشارات دانشگاه امام حسین

کتاب تست راهیان ارشد

 

 فیزیولوزی ورزشی

آسیب شناسی ورزشی

بیومکانیک ورزشی

حرکت شناسی

اصول بنیادی فیزیولوژی ورزش گاٰئینی انتشارات سمت

آسیب شناسی ورزشی محمد حسینی انتشارات حتمی

بیومکانیک فنون ورزشی نمازی زاده انتشارات دانشگاه تهران

حرکت شناسی تند نویس انتشارات تربیت معلم تهران

فیزیولوژی و فعالیت ورزشی 5 استاد

پیشگیری و درمان آسیب های ورزشی 3 استاد

مقدمات بیومکانیک ورزشی حیدر صادقی انتشارات سمت

اصول حرکت شناسی دبیدی روشن انتشارات سمت

راهبردهای تغذیه ورزشی گائینی انتشارات بامداد کتاب

حرکات اصلاحی لطافت کار

انتشارات آوای ظهور

اصول بنیادی بیومکانیک ورزشی امیر سرشین و محمدی

کتاب 1000 تست فرشید طهماسبی

کتاب تست راهیان ارشد

حرکات اصلاحی 3 استاد

بانک آزمون بیومکانیک ورزشی رحمن سوری انتشارات  عصر انتظار

 

 

 

کتاب تست عماد حسینی انتشارات شمال

 
مواد امتحانی:

  1. زبان عمومی و تخصصی   2. فیزیولوژی و تغذیه ورزشی   3. آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی   4. حرکت شناسی و بیو مکانیک ورزشی     5. رشد و یادگیری حرکتی  6. حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی     7. مدیریت سازمانها و مسابقات ورزشی

   -    برای هر درس یک منبع را به عنوان منبع اصلی شناسایی کنید و 60% تا 70% انرژی و زمان خود را روی آن منبع متمرکز کنید.

 -    (منابعی که سه ستاره دارند را اول تمام کنید + منابع دو ستاره را در مرحله دوم و منابع تک ستاره را در مرحله آخر مطالعه کنید.)

-      تمامی درس ها را باید با هم پیش ببرید؛ مطالعه یک کتاب و تمام کردن آن و سپس کتاب دیگر روش صحیحی نیست.

-      برای مطالعه زبان و  فیزیولوژی ورزشی هر روز برنامه داشته باشید.(اهمیت درس زبان و حجم بالای فیزیولوژی ورزشی)

-      از نکته برداری برای دروسی مثل فیزیولوژی ورزشی خودداری نمائید.

-      برخی از نکات را به شکل برگه های جی 5 در بیاورید و در زمان های مرده استفاده نمائید.

-      فرمول های مهم دروس سنجش و بیومکانیک یا دیگر دروس را به شکل برگه های جی 5 تبدیل و تکرار کنید.

-      برای فراگیری سرثابت و متحرک عضلات و عملکرد آنها در درس حرکت شناسی از برگه های جی 5 استفاده نمائید.

-      آسیب های مختلف را با علانم و نشانه هایش بر روی برگه های جی 5 بنویسید و تکرار کنید.

-     با مطالعه تست ها اول و آخر هفته از نحوه طرح تست توسط طراحان آشنا شوید.

-     از اینکه حجم برخی دروس زیاد است نگران نشوید و برای موفقیت در دروس به برنامه ریزی روزانه خود ادامه دهید

-      کیفیت مطالعه بدون توجه به کمیت را مد نظر قرار دهید. (با توجه به رویکرد طراحان سؤال مبنی بر طرح سؤالات مفهومی)

-      کسانی که می خواهند رتبه ای تقریبا حدود 300 بیاورند فقط کتابهای سه ستاره را چند بار بخوانند.

-      افرادی که قصد دارند رتبه ای بین 100 تا 200 بیاورند علاوه بر منابع 3 ستاره منابع دو ستاره را هم بخوانند.

-      افرادی که قصد دارند رتبه های تک رقمی و یا دو رقمی بیاورند می بایست تمامی منابع ارائه شده را تهیه و مطالعه کنند.

-      اگر شخصی در بین دانشجویان عزیز حضور داد که زبانش ضعیف است اصلا برای زبان وقت اختصاص ندهد و زمان آن را به دیگر دروس اختصاص دهد، یادگیری و تست زنی در درس زبان فرایندی زمان بر است.

-      افرادی که قصد دارند در گرایش خاصی قبول شوند و برای دروس دیگر کمتر وقت اختصاص دهند، تمامی منابع ارائه شده برای آن گرایش مورد علاقه شان را مطالعه کنند و علاوه بر این بر روی درس سنجش تأکید بیشتری کنند.

-      در گرایش مدیریت سنجش، دروس مدیریت و رشد و یادگیری و زیان اهمیت بالاتری دارد.

-      در گرایش آسیب شناسی علاوه بر دروس آسیب و اصلاحی، دروس سنجش، حرکت شناسی و بیومکانیک و زبان اهمیت بالایی دارد.

-      برای موفقیت در گرایش رفتارحرکتی علاوه بر رشد و یادگیری می بایست دروس حرکت شناسی و بیو مکانیک، سنجش و زبان را خوب خواند و درصد بالاتری کسب کنید.

-      برای موفقیت در گرایش بیومکانیک علاوه بر حرکت شناسی و بیومکانیک، دروس سنجش، حرکت شناسی و بیومکانیک، آسیب و زبان را با درصد بالاتری زد.

-      برای موفقیت در گرایش فیزیولوژی می بایست دروس فیزیولوژی ورزشی، سنجش، حرکت شناسی و زبان را با درصدهای بالاتری تست زد.

-      در گرایش عمومی باید همۀ دروس را به غیر از مدیریت و آسیب شناسی خوب بخوانید.زبان تخصصی

1.      مجموعه 200 متن و 100 متن تخصصی تربیت بدنی ، فرشید طهماسبی، حاتمی*** (منبع بسیار مفید)

2.       (AWL) Academic Words a Listمهدی خداپرست، ندا مهتری، *** کتاب بسیار بسیار عالی، انتشارات حتمی

3.      کتاب 50 متن تخصصی ، سیروس چوبینه **

4.      انگلیسی برای دانشجویان رشته ی تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دکتر خسرو ابراهیم، دبیر،محمودی

5.      انگلیسی تخصصی برای دانشجویان رشته ی تربیت بدنی و علوم ورزشی،(همراه با نمونه سوالات) دکتر حسن فهیم دوین

6.       504واژه کاملأ ضروری؛ بهترین ترجمه (رضا دانشوری)***

7.      کتاب از دبیرستان تا دانشگاه عباس فرزام، جلد مشکی زرد ***


فیزیولوژی و تغذیه ورزش


1.      اصول بنیادی ورزشی (2جلدی) (رابرگز / رابرتس) دکتر عباسعلی گائینی***

2.      فیزیولوژِ ورزش (2جلدی )(ویلمور/کاستیل)دکتر صیاد معینی و همکاران،5استاد (از جلد دوم فقط چهار فصل اول را مطالعه بفرمائید.)**

3.     فیزیولوژی و تغذیه ورزشی –  مجموعه خلاصه دروس، نکات و سئوالات طبقه بندی شده – دکتر عبدالحسین پرنو، دکتر اصغر توفیقی – انتشارات حتمی***(منبع بسیار مفید)

4.      انرژی و تغذیه / مک آر دل- ترجمه دکتر خالدان*

طراح سوال عمدۀ این گرایش دکتر گائینی است.

 

سنجش و اندازه گیری


1.      اندازه گیری و ارزشیابی در تربیت بدنی (فقط مفاهیم و آزمون ها ) دکتر فریده هادوی،دکتر فراهانی، چاپ جدید این کتاب انتشارات حتمی است.**

2.      سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی و علوم ورزشی، دکتر حمایت طلب *** (منبع بسیار مفید)

3.      سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی، دکتر مجید کاشف، فرانک شالچی 

4.      سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی ، زهرا اسدی 

5.      سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی، دکتر محمود شیخ ، دکترفضل الله باقرزاده ***

6.        سنجش و اندازه گیری ، همتی نژاد (انتشارات حتمی)***

7.      کتاب 101 آزمون ارزیابی عملکرد  ترجمه دکتر محمود شیخ - ولی اله کاشانی (در دست چاپ) ***

8.      1000 تست سنجش و اندازه گیری حامد عباسی، بسیار عالی است.

طراح سوال عمدۀ این گرایش دکتر همتی نژاد است، ولی دکتر شجاعی، دکتر شیخ و هنری هم سوالاتی را طرح می کنند.

 

رشد و تکامل حرکتی


1.       خلاصه و آزمون رشد و تکامل حرکتی ؛ مؤلف ولی ا... کاشانی ؛ انتشارات حتمی *** (منبع بسیار مفید)خلاصه کتاب ایساکس، شجاعی، هی وود، گالاهو و ...

2.      10000 نکته رشدی ولی اله کاشانی؛ انتشارات حتمی*** (منبع بسیار مفید)(در دست چاپ)

3.      رشد حرکتی انسان؛ دکتر حسن خلجی و داریوش خواجوی، انتشارا دانشگاه اراک**

4.      رشد حرکتی دکتر معصومه شجاعی **

طراح سوال عمدۀ این گرایش دکتر خلجی است. ولی دکتر بهرام، دکتر نمازی زاده، دکتر شجاعی نیز سوالاتی را ارائه می دهند.

 

یادگیری حرکتی


1.       خلاصه و آزمون یادگیری حرکتی ولی اله کاشانی؛ انتشارات حتمی*** (منبع بسیار مفید)(در دست چاپ)

2.      یادگیری اجرا،کنترل حرکتی (اشمیت) دکتر نمازی زاده، دکتر واعظ موسوی **

3.      یادگیری حرکتی، مفاهیم و کاربردها (مگیل) دکتر واعظ موسوی، دکتر معصومه شجاعی**

·        یادگیری و کنترل حرکتی (اشمیت و لی) دکتر حمایت طلب، عبدالله قاسمی (2جلد) **

·        کتاب نکات مهم درس یادگیری ولی اله کاشانی در قسمت زیر دانلود کنید.

·        http://uploadfa.net/uploads/13493963011.pdf

 

طراح سوال عمدۀ این گرایش دکتر احمد فرخی است. ولی دکتر شجاعی، دکتر بهرام، دکتر نمازی زاده هم سوالاتی را ارائه می کنند.


حرکت شناسی و بیومکانیک


1.      بیومکانیک فنون ورزشی (جیمز هی) دکتر نمازی زاده ***

2.      مقدمات بیومکانیک ورزشی ، دکتر حیدر صادقی  **

3.      جزوه درسی دکتر فرحپور دانشگاه همدان *** کتاب دکتر سرشین انتشارات حتمی این جزوه را در خود جای داده است.

4.       حرکت شناسی،دکتر تندنویس ***

5.     مفاهیم در بیو مکانیک ورزشی ، سرشین و همکاران ، انتشارات حتمی***

6.       حرکت شناسی ، اصول حرکت شناسی ساختاری (تامپسون/ ؟) دکتر دبیدی روشن *

7.      1000 تست حرکت شناسی ؛ فرشید طهماسبی *** (منبع بسیار مفید)

8.     خلاصه و تست دکتر نغمه قیدی(بیومکانیک و حرکت شناسی) ***(منبع بسیار مفید) خانم قیدی رتبه 1 دکتری گرایش بیومکانیک دانشگاه تربیت معلم هستند.

طراح سوال عمدۀ این گرایش دکتر تند نویس و دکتر علی اصغر رواسی است.


حرکات اصلاحی و آسیب شناسی


1.      پیشگیری و درمان آسیب های ورزشی، دکتر رضا قراخانلو، دکتر دانشمندی، دکتر علیزاده***

2.      راهنمای کامل آسیب های ورزشی (گیریفت) دکتر مقصود پیری، دکتر یحیی سخنگویی **

3.      حرکات اصلاحی، دکتر حسن دانشمندی ،دکتر علیزاده،قراخانلو ***

4.      آسیب شناسی ورزشی، دکتر حمید خداداد **

5.      جزوه درسی آسیب شناسی دکتر مینو نژاد **

6.      جزوه درسی آسیب شناسی و حرکات اصلاحی دکتر قیطاسی **

7.     کتاب خلاصه درس سید محمد حسینی *** (منبع بسیار مفید)

طراح سوال عمدۀ این گرایش دکتر علیزاده است. دکتر دانشمندی و دکتر رجبی نیز طراح سوال هستند.


مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی


1.       مدیریت سازمان های ورزشی، دکتر سجادی **

2.       مدیریت سازمان های ورزشی، دکتر مهرزاد حمیدی (انتشارات پیام نور) ***

3.       مدیریت سازمانها و طرز اجرای مسابقات ورزشی، دکتر هاشم کوزه چیان، دکتر معصومه کلاته سیفری **

4.       مدیریت دکتر حسن بحرالعلوم ، انتشارات دانشگاه شاهرود**

5.       مدیریت و طرز اجرای مسابقات ورزشی، دکتر مهرزاد حمیدی ***

6.       مدیریت و طرز اجرای مسابقات ورزشی، دکتر شعبانی بهار **

7.      خلاصه مدیریت سازمانها و طرز اجرا (راهیان ارشد) *** (منبع بسیار مفید)

 عمدۀ سوالات این گرایش از کتاب دکتر دکتر مهرزاد حمیدی و دکتر سجادی است. 


برای دسترسی آسان تر، مجموعه سوالات را از سال ۸۶ تا ۹۲ تو این قسمت قرار دادم. 

کنکور92

کنکور91

کنکور 90

کنکور 89

کنکور 88

کنکور 87

کنکور 86

دفترچه سوالات کنکور کارشناسی ارشد

برای دانلود روی کنکور سال مورد نظر کلیک کنید و بعد گزینه ی دریافت را بزنید.با تشکر از سایت منبع http://www.pardazeshpub.net

   و وبلاگ 

وبلاگ دکتر ولی اله کاشانی

و
http://arshadtarbiatbadan91.blogfa.com/دروس دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ رﺷﺘﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ و ﻋﻠﻮم ورزﺷﯽ

ميتوانيد از آدرس زير به ريز دروس دستيابي پيدا كنيد :

http://scu.ac.ir/_Physical/documents/doros%20karshenasi.pdf


موضوعات مرتبط: مدیریت ، اخبار و اطلاعيه
برچسب‌ها: دانلود , کنکور , کارشناسی ارشد تربیت بدنی , منابع آزمون کارشناسی ارشد , محمد رحیم
[ یکشنبه بیست و دوم خرداد ۱۳۹۰ ] [ 16:48 ] [ محمد رحیم ]
درباره وبلاگ

به وبلاگ مدیریت ورزشی خوش آمدید.
وبلاگ من به مسائل پیرامون تربیت بدنی و ورزش به ویژه مدیریت ورزشی می پردازد.

محمد رحیم
دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی - پژوهشگاه تربیت بدنی
( كارشناس مسئول تربیت بدنی آ . پ اداره کل شهرستان های استان تهران )
امکانات وب
تماس با ما
ابزار پرش به بالا
مدیریت ورزشی
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت
مدیریت ورزشی